απιονισμός ή αποϊονισμός

απιονισμός ή αποϊονισμός
Μέθοδος ελευθέρωσης του νερού από τα ξένα ιόντα που περιέχει. Μερικές ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που λέγονται ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, έχουν τη δυνατότητα να συγκρατούν ένα ιόν και να το αντικαθιστούν αποδίδοντας σε αντάλλαγμα ένα άλλο. Χρησιμοποιώντας ρητίνες αυτού του τύπου μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλα τα ιόντα που βρίσκονται στο νερό με ιόντα υδρογόνου και ιόντα υδροξύλια, τα οποία ενώνονται πάλι για να σχηματίσουν μόρια ύδατος. Στο τέλος αυτών των επεξεργασιών θα πάρουμε νερό πρακτικά απιονισμένο (ή, ορθότερα, αποϊονισμένο). Ο α. πραγματοποιείται με διοχέτευση του νερού σε μια γυάλινη στήλη γεμάτη με ιοντοανταλλακτική ρητίνη και εφοδιασμένη στο κάτω μέρος με κρουνό για την έξοδο του υγρού. Για τον πλήρη α. του νερού χρειάζονται δύο στήλες· η μία συγκρατεί τα κατιόντα αποδίδοντας υδρογόνο και η άλλη συγκρατεί τα ανιόντα δίνοντας σε αντάλλαγμα υδροξύλια. Με το ίδιο σύστημα μπορούν να απιονιστούν ακόμα και μερικά οργανικά διαλύματα, στα οποία η παρουσία των ιόντων θα ήταν επιζήμια, τόσο στις εφαρμογές τους όσο και για τη συντήρησή τους. Οι ρητίνες μπορούν να αναζωογονηθούν με κατάλληλα διαλύματα οξέων και βάσεων, και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάλι για την ίδια διαδικασία του α. Απιονισμός σε μια στήλη που περιέχει ρητίνες, οι οποίες συγκρατούν ανιόντα και κατιόντα. Η αναζωογόνηση των ρητινών ύστερα από κάθε κύκλο γίνεται με εισαγωγή υδροχλωρικού οξέος και καυστικού νατρίου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”